Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē "Mežmaliņa" realizēto projektu piemēri:

Projekta ilgums - viens mācību gads.
Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Uzdevumi bērnu darbībai
Izmantotās programmas
„It’s Up 2U”
Projekta mājas lapa: http://itsup2u.wikispaces.com/
logoi.png
Spēt ieraudzīt un saskatīt Eko problēmas sev tuvā apkārtnē un pasaules mērogā.
Izmantojot IKT un Web 2,0 izveidot animācijas filmu par Eko problēmām.
1. Lietu otrreizējā izmantošana.
2. Taupīsim enerģiju!
3. Dabas parādību vērojumi.
4. Iestādi koku!
5. Grāmatas otrais mūžs.
6. Rūpējies par istabas augu!
7.Otrreizējā papīra izmantošana.
8. Dziedi dziesmu!
9. Izveido Eko dienasgrāmatu.
www.wikispaces.
www.voki.com
www.animoto.com
www.onetruemedia.com
www.rockyou.com
www.yuotube.com
Animācijas filmas veidošana programmā „Stop Motion Pro”
„e-Sa@feacting”
Projekta mājas lapa:
http://safeacting.wikispaces.com/
logos.jpg
Iepazīt droša interneta darbošanās pamatnoteikumus, izmantojot IKT, Web 2,0 sadarbojoties ar partnerskolām izveidot e-vidē audio-vizuālu alfabētu.
1. Iemācīties lietot meklēšanas programmas.
2. Mācīties interneta lietošanas etiķeti.
3. Izveidot droša interneta lietotāja pamatnoteikumus.
4 Mācīties noformulēt viedokli un attīstīt kritizēšanas prasmi.
www.wikispaces.com
www.voki.com
www.animoto.com
www.onetruemedia.com
www.rockyou.com
www.yuotube.com
Microsoft Word programma „Photostory”
„Act in Art”
Projekta mājas lapa:
http://act-in-art.wikispaces.com
logoq.gif
Iepazīt piecu pasaules slavenu mākslinieku – Pikaso, Monē, Maļevičs, Klimts, Klī - darbus un viņu biogrāfiju.
Bērnudārziem sadarbojoties, radīt piecas gleznas, kas radītas, ietekmējoties no konkrētā mākslinieka stila. Izveidot vienu kopīgu bilžu biogrāfiju katram māksliniekam.
1. Iepazīties ar 5 māksliniekiem, viņu daiļradi un biogrāfiju.
2. Saskatīt kopīgo un atšķirīgo mākslinieku darbos.
3. Atrast raksturīgākos darbus, veidot atdarinājumus.
4. Darboties ar dažādām krāsām, materiāliem.
5. Radoši turpināt iesākto darbu.
6. Apgūt datora un interneta lietotāja ABC.
7. Darboties ar datoru un izmantot internetu. Spēlēt spēles datorā, zīmēt ar datoru izmantojot dažādas programmas.
www.wikispaces.com
www.animoto.com
www.onetruemedia.com
www.rockyou.com
www.yuotube.com
www.pageplugins.com
www.skype.com
www.artsteps.com
www.myplick.com
www.slide.com
www.eduglogster.com